Klubbar anslutna till Svenska Goförbundet

Nedan finns en lista över go-klubbar som är anslutna till Svenska Goförbundet. Alla medlemmar i dessa klubbar är automatiskt medlemmar i förbundet

Om du inte får kontakt med någon av klubbarna ovan eller om du vet att någon information är felaktig: kontakta Svenska Goförbundets styrelse.