Skip to main content

För att spela go behövs spelregler. Vilka regler som används varierar lite på olika platser i världen. Här i Sverige spelar vi oftast enligt japansk tradition. För att underlätta för nybörjare så har Svenska Goförbundet sammanfattat reglerna på svenska så att nya spelare ska kunna komma igång med spelet.

Regler för nybörjare

Två olika försök har gjorts att sammanfatta reglerna för nybörjare:

Dessa två dokument kan användas av dig som vill lära dig reglerna, eller av dig som vill lära ut go och vill ha med ett häfte med regler som du kan ge till intresserade. Notera att olika go-spelare kan använda lite olika ord för att beskriva spelet även om de pratar om samma sak.

Turneringsregler

Reglerna ovan är bra för nybörjare. Det finns dock några specialfall som, även om de är väldigt ovanliga, inte täcks av reglerna ovan. Därför har Svenska Goförbundet också gjort en översättning av en uppsättning turneringsregler som kan användas vid svenska turneringar. Dessa regler finns här som PDF och är baserade på reglerna från Amerikanska Goförbundet eller American Go Association (AGA). De kallas därför AGA-regler. Dessa regler är bra och kan användas som referens för t.ex. turneringsarrangörer. Observera dock att det är fritt för arrangörerna att välja vilka regler som ska användas på just deras turnering. Om du är osäker på vad som gäller - fråga turneringsarrangören innan turneringen börjar.