Skip to main content

Förbundet arbetar för att all relevant information ska finnas tillgänglig på goforbundet.se. Hemsidan fyller så även rollen som arkiv, både för gammalt pappersmaterial som på sikt skall scannas in, men även för information från förbundets tidigare hemsidor. Några gamla sidor har bevarats på servern men ännu inte integrerats helt i den nya systemet:

Nordiskt Go-blad

Svenska go-spelare har länge varit involverade i att sprida nyheter om go i Sverige och i Norden. Tidskriften Svenska Go-Tidningen började ges ut (senast) 1987. I andra numret 1993 så bytte tidskriften namn till Svensk Go Tidning. Ett samarbete med Norge resulterade i att tidningen år 1997 bytte namn till Svensk-Norsk Go Blad och utgivningen fortsatte därefter under detta namn fram till och med år 2001. Från och med 2002 så bidrog även Finland och Danmark till tidskriften och den bytte åter namn, nu till Nordisk GoBlad. Under detta namn gavs tidskriften ut t.o.m år 2008. Från och med år 2009 skedde en mindre justering av namnet och tiskriften heter nu Nordiskt go-blad.

Tyvärr har vi endast ett nummer från 2009 och utgivningen verkar därefter ha avstannat. Om du vill engagera dig i tidskriften eller vill komplettera texten ovan eller vårt arkiv av utgivna nummer nedan - hör av dig till styrelsen för Svenska Goförbundet genom styrelsen@goforbundet.se.

Tidigare nummer för nedladdning

Nedan följer en lista med nummer av Nordiskt go-blad (och dess tidigare namn) som vi lyckats hitta och arkivera här online.

Filer