Det svenska rankingsystemet

RankerGo handlar nästan helt om skicklighet. För att kunna mötas på lika villkor så finns ett system av ranker (ibland kallat grader). Go har traditionellt använder samma ranker som de flesta asiatiska kampsporterna. Lärlingsrankerna kallas kyu (k), och går från 30k (nybörjare) till 1k. Mästarrankerna "dan" tar vid därefter, och går från 1d - 7d. Detta sätt att gradera har funnits i flera hundra år och används än idag. Ett steg på skalan motsvarar ungefär en handikappsten. För att ett parti mellan en 3 kyu och en 2 dan skall bli en jämn kamp om poäng så bör alltså 3 kyu-spelaren få fyra stenar på brädet vid matchens början.

Idag finns också olika poängbaserade system där man baserat på sina resultat mot andra spelare i systemet kan beräkna sin egen rank med större noggrannhet än stegen ovan. Vid fysiska (ansikte mot ansikte) turneringar i Sverige så används idag det europeiska Go Rating (GoR, som fungerar liknande ELO i schack). Om du i Sverige vill tävla med en rank 1 kyu (vilket motsvarar GoR 2000) eller starkare så måste du först förtjäna denna rank enligt de förbundets regler för upprankning (se nedan). Detta innebär att du som ny turneringsspelare inte kan säga att du är starkare än 1 kyu.

Huvudsyftet med rankerna är att möjliggöra fårondiga turneringar med många deltagare under rimligt rättvisa villkor, genom användande av bland annat MacMahon-systemet. Därför återspeglar rankerna inte nödvändigtvis spelarnas spelstyrka i andra sammanhang utan hänsyn har främst tagits till tävlingsresultat. Genom goda tävlingsresultat får en spelare rätt att starta under gynnsammare villkor i kommande turneringar. En lista över aktiva svenska spelares nuvarande GoR-poäng finns på denna sida från den Europeiska Godatabasen (EGD). Notera att om en spelare inte tävlar på ett tag så försvinner den från denna lista över aktiva. Alla spelarens resultat finns dock kvar i databasen (EGD) ändå.

Regler för upprankning av svenska spelare starkare än 1 kyu

Sedan årsmötet i Maj 2018 har det svenska ranking-systemet slopats. Istället används ranking motsvarande GOR i den Europeiska Godatabasen (EGD).

1. Giltiga partier

Alla partier som rapporteras till EGD räknas på det sätt som EGD väljer att vikta dem (givet tidsinställningar etc.).

2. Värdet av ett partiresultat

Det europeiska rating-systemet finns förklarat här. Det motsvarar elo-systemet i schack, där förändringen beror på differensen i rating hos motståndarna.

3. Krav för upprankning

Har du ingen EGD ranking, eller om den är inkorrekt, kan du upp till 1k (2000 GOR) sätta din egen rank baserat på nätspel / omdöme från starkare spelare. Annars gäller den rank som står utskrivet vid din nuvarande rating på EGD.