Skip to main content

Nedan finns ett antal länkar till olika turneringsresultat. Resultatlistor är inte alltid enkla att tolka. En bra guide till hur man gör finns längst ner på denna sida.

Svenska turneringar

Resultat från alla stora turneringar i Sverige rapporteras in i den Europeiska Go-databasen EGD. Aktuella turneringsresultat hittas enklast genom att följa denna länk till EGD för att söka på turneringar och sedan välja "Country: Sweden" för att få alla svenska turneringar. De senaste resultaten sorteras då högst upp.

Svenska mästare genom tiderna

En lista över alla som vunnit SM finns på denna sida.

Internationella turneringar

I stort sett alla resultat från stora turneringar i Europa rapporteras in i den Europeiska Go-databasen EGD. Aktuella turneringsresultat hittas enklast genom att följa denna länk till EGD och söka på den turnering ni letar efter. Vem som representerat Sverige i Amatör-VM (WAGC) finns här, "Korean Prime Minister's Cup" (KPMC) finns här. Resultat från amatör-VM i Par-go finns här.

Nordiska mästerskapen

Varje år anordnas de nordiska mästerskapen, en tävling som flyttar runt mellan olika nordiska länder. En lista över alla vinnare genom tiderna finns på denna sida.

Att tolka resultatlistan i en MacMahon-turnering

Skrivet av Mattias Svanström, 2004-08-30

Det är inte alltid helt lätt att som nykomling på en goturnering hänga med i alla termer och förstå hur turneringssystemet fungerar. I ett försök att förklara något av vad som händer ska vi studera en del av resultatlistan på SM 2004.

Resultatlistan innehåller ett antal kolumner. I tur och ordning: placering, namn, rank, klubb, MacMahonpoäng (MMS=MacMahon Score), resultat och motståndare i de olika ronderna (i detta fallet spelades sex ronder), poäng (Pt=points), och slutligen en särskiljare (i detta fallet en kolumn SOS=Sum of Opponents' Scores). Beklagligt nog hittar jag ingen bättre översättning av orden "Score" och "Points" än "Poäng" för båda, så det är upplagt för förvirring. Jag kommer därför att använda termen MMS för MacMahonpoängen.

Namn, klubb och rank är självförklarande. Kolumnerna som behandlar resultat och motståndare i de olika ronderna består för en given spelare av en siffra och ett plus eller ett minus. Siffran talar om vilken motståndaren var, plus betecknar vinst och minus betecknar förlust. Vår turneringsvinnare har således spelat mot spelarna på plats 2-7 och vunnit mot samtliga. Andraplatstagaren har spelat mot spelare på plats 1, 3-4 och 6-8, med förlust mot spelare 1 och 3. Under en turnerings gång kommer ofta delresultatlistor upp, och allteftersom spelarnas placering ändras så uppdateras förstås siffrorna i tidigare resultatkolumner så att de hela tiden pekar på motståndarens placering. Lottningsprogrammet sköter detta automatiskt åt turneringsarrangören.

Vi ser att spelare 30 var tvungen att lämna turneringen lite tidigare och har talat om det för arrangörerna. Han spelade därför inte rond 6 och har därför -- som resultat. Det är lämpligt att alltid anmäla till arrangörerna om man inte kan vara med i en rond så att man kan plockas bort från lottningen. (Dessutom vill inte spelare i allmänhet åka till en turnering för att lottas mot en spelare som inte dyker upp). Poängkolumnen Pt är sedan en sammanräkning av antalet vunna partier.

Placeringen i turneringen avgörs slutligen av spelarnas MMS. Spelare med samma MMS särskiljs på grundval av deras SOS. Vi ser att resultatlistan är ordnad i fallande MMS-ordning och att spelare med samma MMS är ordnade i fallande SOS-ordning. (Jag har ingen aning om varför den som gjorde lottningsprogrammet valt att skriva placering först, MMS i mitten och SOS sist av kolumnerna).

En spelares MMS är summan av dennes poäng (antalet vunna partier) och en startpoäng som bestäms av ranken. Vilken startpoäng en given rank ska motsvara bestäms av arrangören. I de flesta turneringar i Sverige motsvaras ett steg bättre rank av en poäng extra i startpoäng, men det har även hänt att flera ranker slagits samman till samma startpoäng. Startpoängen börjar ofta på 0 eller 1 för de spelare som har den svagaste ranken och ökar sedan med ökande rank. Men den kan börja på vilket tal som helst, även negativa sådana, utan att det påverkar turneringssystemet. Ranker som ingen spelare i turneringen har hoppas ofta över, så att om de svagast rankade spelarna i en turnering är till exempel 25k, 24k, 20k respektive 19k så får de 0, 1, 2 respektive 3 startpoäng. Eftersom placeringen i turneringen alltså huvudsakligen bestäms av summan av antalet vunna partier och startpoängen kan inte svagt rankade spelare vinna turneringen i denna turneringsform. För att få en intressant turnering och att inte segern direkt ska gå till den högst rankade spelaren finns därför en MacMahonribba. Det innebär att spelare som är starkare rankade än MacMahonribban får samma startpoäng i syfte att göra turneringen mindre beroende av rank i toppen.

För vår turnering ser vi till exempel att 5k motsvarade 9 startpoäng, 4k fick 10 startpoäng och 3k fick 11 startpoäng. Vi ser även att 1d fick 14 startpoäng medan 2d till 5d fick 15 startpoäng.

lista1

En spelares SOS är summan av motståndarnas MMS. För vinnaren i vår turnering ser vi att motståndarna i de olika ronderna slutade på 19, 18, 19, 19, 19, och 18 poäng, vilket ger honom en SOS på 112. Tanken med att använda SOS som särskiljare är att, istället för att dela på många platser, det kan finnas visst fog för att en spelare som fått en viss MMS genom att möta hårdare motstånd (mätt i motståndarnas uppnådda MMS) kan ges en bättre placering än en spelare som uppnått samma MMS, men gjort det mot lite lättare motstånd.

En spelare som inte spelar i en viss rond får en halv poäng för detta till sin MMS. Motiveringen till detta är att spelare som tidigare mött denne inte ska straffas onödigt hårt med lägre SOS för sin "otur" att ha lottats mot denne.

Det finns även ytterligare särskiljare för att separera spelare som har samma MMS och samma SOS. Exempel på sådana särskiljare är SOSOS (Sum of Opponents' SOS) och SODOS (Sum of Defeated Opponents' Scores). Relevansen hos dessa är omdiskuterad och i svenska turneringar används de oftast inte, utan spelare med samma MMS och samma SOS delar sin placering.