Mötesprotokoll

På denna sida finns protokoll från ordinarie och extrainsatta årsmöten för Svenska goförbundet. Alla protokoll, inklusive styrelsemöten, finns via förbundets Google Drive. Årsmöten finns även nedan direkt som PDF.