Skip to main content

På denna sida finns protokoll från ordinarie och extrainsatta årsmöten för Svenska goförbundet. Alla protokoll, inklusive styrelsemöten, finns via förbundets Google Drive. Årsmöten finns även nedan direkt som PDF.