Kval till KPMC

Om du är medlem i Svenska Goförbundet så kan du representera Sverige i tävlingar utomlands. De två största årliga individuella tävlingarna brukar vara World Amateur Go Championship (även kallat amatör-VM eller WAGC) och Korean Prime Ministers Cup (KPMC). Nedan finns reglerna för hur du kan vinna möjligheten att representera Sverige i KPMC (för WAGC se denna sida). Följande regler för KPMC antogs av styrelsen  2015-11-24.

Regler för uttagning till KPMC

Styrelsen har beslutat att låta de tre större go-turneringarna i Sverige på ett rullande schema fungera som kvalturnering till KPMC. Detta sker i följande ordning:

  • Västerås Open (vinnaren får åka samma år)
  • Göteborg Open (samma år som Västerås Open, vinnaren får åka nästkommande år)
  • Stockholm Open (samma år som vinnaren av Göteborg Open åker, vinnaren får åka nästkommande år)

Året då vinnaren av Stockholm Open åker på KPMC hålls ingen kvalturnering. Nästkommande år börjar listan om igen med Västerås Open och så vidare.

Startåret är 2016.

Vem får åka?

Den spelare, som är svensk medborgare, som på respektive kvalturnering placerar sig högst blir uttagen att få åka på KPMC.

Att få åka på KPMC påverkar inte att spelaren också får VM-poäng från turneringen, spelaren får full VM-poäng i enlighet med de tidigare etablerade reglerna gällande reglerna för fördelning av VM-poäng.

Samma spelare får ej åka på två på varandra följande KPMC. Om samma spelare vinner kvalturneringen två år i rad blir det den nästa spelare i resultatlistan, från uttagningsturneringen, som blir uttagen. Om ingen kandidat finns se “om en kvalturnering ställs in …”.

Om en spelare av någon anledning väljer att tacka nej faller rätten att åka på nästa spelare i resultatlistan, från uttagningsturneringen, som blir uttagen. Om ingen kandidat finns se “om en kvalturnering ställs in …”.

Om en kvalturnering ställs in sker följande: nästkommande turnering blir kvalturnering. Om tid inte finns, kvalturneringen hålls för tätt inpå KPMC, så tas deltagaren ut i enlighet med aktuella VM-poäng. Spelare som på detta sätt åker får sina VM-poäng nollställda, precis som om spelaren skulle åkt på amatör-VM.

Som turneringsarrangör kan man ansöka om att ens turnering få bli inkluderad bland uttagningsturneringarna (permanent eller temporärt), styrelsen beslutar från fall till fall. Notera att ansökan behöver komma in i god tid.