Skip to main content
 • Inför en turnering i samband med för-registreringen på webben spar vi den information du fyller i webbformuläret. Detta inkluderar namn, e-post, telefonnummer,  go-styrka, EGD-pin, klubb och land).
 • Samtycke ges genom att man väljer att anmäla sig till turnering via ett anmälningsformulär på goförbundets webbsida.
 • Syfte:
  • Att kunna nå ut till Go-spelare i samband med turneringen.
  • Att rapportera in turneringens resultat till EGD (europeiska go databasen).
 • Hantering:
  • Den kompletta sparade informationen kan läsas av styrelsen och administratören av goförbundets webbsida.
  • Viss information presenteras publikt i listan över anmälda, där visas ej e-post och telefonnummer.
 • Vi sparar personuppgifterna i upp till 1 år
 • Ansvarig kontakt : styrelsen@goforbundet.se

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Du har rätt att få bli bortglömd, alltså få dina uppgifter raderade, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in.
 • Du har rätt att få ett utdrag över alla de personuppgifter som samlats in om dig.
 • Du får lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 • Om en incident har inträffat där det finns risk för att personuppgifter sprids måste det rapporteras inom 72 timmar till de som finns i registret.