Skip to main content

Rankjämförelse

Go handlar nästan helt om skicklighet. För att kunna mötas på lika villkor så finns ett system av ranker (ibland kallat grader). Go har traditionellt använt samma ranker som de flesta asiatiska kampsporterna. Lärlingsrankerna kallas kyu (k), och går från 30k (nybörjare) till 1k. Mästarrankerna "dan" tar vid därefter, och går från 1d - 7d. Detta sätt att gradera har funnits i flera hundra år och används än idag. Man pratar ofta om skicklighet i termer av styrka, där t.ex. en 4d är starkare än en 3 kyu. En illustration över de olika rankerna finns här till höger.

Idag finns också olika poängbaserade system där man baserat på sina resultat mot andra spelare i systemet kan beräkna sin egen rank med större noggrannhet än stegen ovan. Vid fysiska (ansikte mot ansikte) turneringar i Sverige så används idag det europeiska Go Rating (GoR, som fungerar liknande ELO i schack). En lista över aktiva tävlandes GoR finns via den Europeiska Godatabasen (EGD).

Om du i Sverige vill tävla med en rank 1 kyu (vilket motsvarar GoR 2000) eller starkare så måste du först förtjäna denna rank genom att spela turneringar. Detta innebär att du som ny turneringsspelare inte kan säga att du är starkare än 1 kyu. En spelares poäng förändras enligt de matchresultat som rapporteras in till EGD. Nya spelare utan GoR-poäng får uppskatta sin egen nivå, kanske efter att ha spelat på nätet eller baserat på matcher mot någon annan spelare med känd nivå.

I go är det möjligt för spelare med olika skicklighet spela ett spännande parti mot varandra, trots skillnaden i spelstyrka. Det är möjligt genom att den svaga spelaren får inleda partiet med några stenar utplacerade på brädet. Det kallas handikapp. Ett steg i listan till höger motsvarar en sten. Så, om en 5k ska spela mot en 9k får den som är 9k börja partiet med fyra extra stenar på brädet.

Nigiri: att välja svart eller vit

Det är tradition att den svagare spelaren spelar med svarta stenar. Om spelarna är lika starka så brukar man lotta. Lottningsproceduren kallas Nigiri och går till så att den ene spelaren tar upp en handfull vita stenar och håller dem i handen. Den andre spelaren gissar sedan om antalet är udda eller jämt genom att lägga en eller två svarta stenar på brädet. Gissade han rätt får han spela svart, annars får han spela vit.

Vid turneringar med Ing-regler, t.ex. EGC, får den som gissade rätt välja om han ska spela vit eller svart. Vid mer avslappnat spel mellan kompisar är det vanligtvis avståndet till respektive skål med stenar som avgör vilken färg du väljer i ett jämt parti.