Skip to main content

Svenska Goförbundet har, vid sidan om stadgarna, sedan årsmötet 2023-03-19 ett styrdokument kallat Reglemente. I detta regleras diverse olika saker i förbundets verksamhet, t.ex. det svenska rankingsystemet samt uttagning av representanter till vissa tävlingar. Reglementet fastställs av ordinarie årsmöte. Det nu gällande reglementet finns bifogat här som PDF.

Filer