Årsmöte Svenska goförbundet 2021

Inlagt av Staffan Bäcklund mån, 2021-06-07 - 21:41

Välkomna till årsmöte i Svenska goförbundet söndag 11 juli 2021 kl. 15.00

Mötet äger rum på Google Meet : https://meet.google.com/fmg-hyox-ima

Här finns möteshandlingarna 

Motioner ska inkomma senast 3 veckor innan mötet, 19/6,  till styrelsen@goforbundet.se.

Tags