Det svenska rankingsystemet

RankjämförelseGo handlar nästan helt om skicklighet. För att kunna mötas på lika villkor så finns ett system av ranker (ibland kallat grader). Go har traditionellt använder samma ranker som de flesta asiatiska kampsporterna. Lärligsrankerna kallas kyu (k), och går från 30k (nybörjare) till 1k. Mästarrankerna "dan" tar vid därefter, och går från 1d - 7d. Då dessa rankerna bara kan gå upp och ner-rankning edast ger frivilligt så har de flesta Tunering gått över till ett rating system kallat GOR som mostsvarar rankerna fast kan rör sig både upp och ner. Om du i Sverige vill tävla med en rank 1 kyu (1900 GOR) eller starkare så måste du först förtjäna den enligt de Svenska Goförbundets regler för upprankning. Efter godkännande från Rankingkommittén (RK) kan du sedan få en bättre startposition i svenska turneringar. Vilka svenska spelare som har en rank 1 kyu eller starkare kan du se på denna sida.

Huvudsyftet med rankerna är att möjliggöra fårondiga turneringar med många deltagare under rimligt rättvisa villkor, genom användande av bland annat MacMahon-systemet. Därför återspeglar rankerna inte nödvändigtvis spelarnas spelstyrka i andra sammanhang utan hänsyn har främst tagits till tävlingsresultat. Genom goda tävlingsresultat får en spelare rätt att starta under gynnsammare villkor i kommande turneringar.

Den svenska nivån relativt andra länder

Rankingkommittén (RK) anser att den europeiska genomsnittliga ranknivån i dagsläget (år 2000) ligger på en lämplig nivå, vad gäller förhållandet mellan å ena sidan 7 dan-amatörer och proffs och å andra sidan vad gäller skillnaden mellan de starkaste amatörerna och svagare spelare. RK strävar efter att Sveriges ranknivå på sikt skall ligga nära den europeiska. En lista över alla svenska spelares nuvarande GoR-poäng (europeiska ranking) finns på denna sida från den Europeiska Godatabasen (EGD).