VM i Par-go

Varje år spelas VM i Par-go, vanligtvis i Japan. Svenska Goförbundet kan, om vi placerat oss tillräckligt bra jämfört med andra europeiska länder under året, utse en man och en kvinna varje år för att representera Sverige i VM i Par-go. Vilka som representerar Sverige avgörs enligt reglerna nedan. Listan över nuvarande Par-VM-poäng finns här.

Regler för uttagning av Sveriges representanter till VM i Par-go

 1. För att få representera Sverige i par-VM krävs att man är svensk medborgare och medlem i Svenska Goförbundet.
 2. Vidare krävs att man uppfyller arrangörens krav för deltagande och eventuella regler som Internationella Gofederationen (IGF) eller Europeiska Goförbundet (EGF) kan ha ställt upp.
 3. Uttagning av Sveriges representant sker enligt ett poängsystem. Bra placeringar i vissa parturneringar med stor andel svenska deltagare ger VM-poäng.
 4. Förbundets styrelse redovisar i god tid vilka par-tävlingar under året som kommer att vara VM-kvalificerande. Normalt bör par-EM, par-NM och par-SM vara kvalificerande med poängfördelningen 5-3-2-1-1-1-osv, om dessa eller några av dessa tävlingar arrangeras.
 5. VM-poängen fördelas endast bland par som deltagit mer än hälften av ronderna i turneringen.
 6. Om flera par hamnar på samma plats så delar de lika på summan av poängen för de olika platserna.
 7. Placeringarna som berättigar till VM-poäng enligt §4 i en turnering beräknas endast bland deltagare som uppfyller villkoren i §1.
 8. Poäng delas ut både till paren och individuellt till respektive deltagare.
 9. När Svenska Goförbundet blir erbjudet plats för ett par på VM utgår en inbjudan till de svenska spelarna och den aktuella meriteringsperioden avslutas.
 10. Poängställningen på meriteringsperiodens sista dag avgör vem som får representera Sverige i VM nästkommande gång.
  • a) Av de kandiderande paren som uppfyller §1 och §2 utväljs paret med högsta summan av individuella poäng och par-poäng till att representera Sverige.
  • b) Om flera par enligt §10a har samma poäng går uppdraget till det par som har högst medelrank.
  • c) Om §10b inte räcker för att utse Sveriges representanter går uppdraget till det par där deltagarna tidigare representerat Sverige minst antal gånger.
  • d) Om inte heller §10c räcker för att utse Sveriges representanter så är det paret med bäst placering i det par-EM, par-NM eller par-SM som senast haft svenskt deltagande som får uppdraget.
  • e) Om inte heller §10d räcker för att utse en representant sker lottning mellan kandidaterna.
 11. Om paret som blir utsett till Sveriges representant drar tillbaka sin kandidatur i god tid innan SGF måste lämna besked till arrangören om vilket par som ska representera Sverige, så kan styrelsen välja att utse nästa par i tur enligt §10, och så vidare.
 12. När Sveriges representanter är utsedda, nollställs deras individuella poäng och deras gemensamma parpoäng. I övrigt minskas samtliga personers och pars VM-poäng till heltalsdelen av 3/4 av föregående meriteringsperiods slutsumma.
 13. Svenska Goförbundets styrelse beslutar hur reglerna ska tolkas i tveksamma fall, samt eventuellt föreslår förändringar eller förtydliganden till nästa stämma om §13 måste tillämpas.
 14. Svenska Goförbundets styrelse ansvarar för att VM-poängen bokförs och att aktuella listor publiceras, samt tillhandahåller information, regler med mera.