Kval till WAGC

Om du är medlem i Svenska Goförbundet så kan du representera Sverige i tävlingar utomlands. De två största årliga individuella tävlingarna brukar vara World Amateur Go Championship (även kallat amatör-VM eller WAGC) och Korean Prime Ministers Cup (KPMC). Nedan finns reglerna för hur du kan vinna möjligheten att representera Sverige i WAGC (för KPMC se denna sida). Följande regler för WAGC antogs på årsmötet 2014-05-31.

 1. Endast svenska medborgare kan väljas till att representera Sverige.
 2. Valet av representant går till på följande sätt:
  1. Till representant väljs den som, vid årsskiftet innan tuneringen, har flest så kallade VM-poäng. VM-poäng fås genom att placera sig bra i turneringar, se nedan.
  2. Om flera personer har samma poäng så utses den som representerat Sverige minst antal gånger i den aktuella turneringen.
  3. Om ovanstående punkter inte räcker för att utse en representant så prioriteras den spelare som har bäst placering på senaste SM.
  4. Om ovanstående punkter fortfarande inte räcker för att utse en representant så sker lottning mellan kandidaterna.
  5. Om personen som blir utsedd till Sveriges representant tackar nej, så utses i stället nästa person i tur enligt punkterna ovan.
  6. En spelare som blir uttagen som representant får sina VM-poäng nollställda omedelbart efter att uttagningen är accepterad.
 3. Följande krav ställs på en turnering för att att den ska ge VM-poäng:
  1. Turneringen ska ha minst tre ronder med minst 60 minuters huvudtid per rond.
  2. Turneringsresultat måste rapporteras in i EGD senast en månad efter turneringens slut.
  3. Turnering ska vara öppen för alla som vill delta.
  4. I varje rond skall det vara minst 8 svenska spelare. (uppdaterad enligt årsmötet 2019)
   OBS: Nordiska Mästerskapen (NM) är undantaget från denna regel.
  5. Turneringar i Sverige skall betala eventuell VM-avgift (se protokoll för senaste föreningsstämma) till SGF. Avgift skall betalas för alla spelande svenska medborgare och vara SGF tillhanda senast en månad efter turneringens slut.
   OBS: Turneringar utanför Sverige behöver ej betala VM-avgift till SGF.
  6. Turneringar måste utlysas minst 4 veckor innan. Dispans kan sökas hos styrelsen.
 4. VM-poängen fördelas av SGF efter turneringen på följande sätt:
  1. De fem bäst placerade spelarna får 8-5-3-2-1 poäng. SM ger extra mycket poäng och har istället fördelningen 25-19-14-10-7-5-4-3-2-1.
  2. VM-poängen fördelas endast bland turneringsdeltagare som uppfyller §1 och som deltagit i mer än hälften av ronderna i turneringen. Det innebär till exempel att om en person utan svenskt medborgarskap vinner Göteborg Open, men andraplatsen vinns av en svensk medborgare, så får tvåan i Göteborg Open 8 VM-poäng etc.
  3. Om flera deltagare hamnar på samma plats i turneringen så delar de lika på summan av poängen för de olika platserna.
  4. På årets första dag multipliceras samtliga personers VM-poäng med 0,75 eller så subtraheras de med 10, vilket som än ger den minsta förlusten. Därefter avrundas samtligas poäng nedåt till närmaste heltal.
 5. SGFs styrelse beslutar hur reglerna ska tolkas i tveksamma fall. Om tveksamma fall uppstår kan förändringar eller förtydliganden föreslås till nästa stämma.
 6. SGFs styrelse ansvarar för att VM-poängen bokförs och att aktuella listor publiceras, samt tillhandahåller information, regler med mera.