Svenska Goförbundets resefond

Sedan årsmötet 2013 så har Svenska Goförbundet en resefond.

Hur ansöker jag om bidrag från resefonden?

Pengar från fonden kan sökas av alla medlemmar i förbundet och ansökan skickas till förbundets styrelse. Styrelsen beslutar också om vem som får bidrag från resefonden samt om hur mycket pengar som betalas ut. Det vanliga är att pengar ur resefonden används för att sponsra resor för svenska representanter i turneringar utomlands t.ex. WAGC.

Hur mycket pengar finns i fonden?

För närvarande så är resefonden tom.

Hur kan det bli mer pengar i resefonden?

Resefonden kan fyllas på med pengar antingen genom beslut av styrelsen om att delar av förbundets tillgångar ska placeras i fonden, eller genom öronmärkta gåvor från privatpersoner. Svenska Goförbundet är mycket tacksamma för alla bidrag till resefonden och garanterar att pengarna endast används i fonden och inte till övrig verksamhet. Om du vill ge en gåva, kontakta styrelsen på styrelsen@goforbundet.se.

Beviljade resebidrag

2015

3000 SEK: Klas Almrot. För resa till WAGC 2015.

2014

3000 SEK: Fredrik Blomback. För resa till WAGC 2014.

2013

3000 SEK: Charlie Åkerblom. För resa till WAGC 2013.