RK har gjort följande undantag från reglerna

Mattias Gustavsson, Göteborg, 1 dan efter SM -01

Motivering: Mattias Gustavsson, Göteborgs goklubb, har +145 poäng i en följd om 15 partier. Det fattas 5 poäng till de +150 som reglerna föreskriver för upprankning till 1 dan.

RK har möjlighet att ta hänsyn till andra omständigheter och vid behov göra undantag från reglerna.

En sådan omständighet är att Mattias spelat mycket starkt på Göteborgs goklubb, enligt Ulf Olsson. Det är RK:s enhälliga mening att detta kompenserar för de 5 poäng som fattas - särskilt då poängen i fråga genomgående tagits mot spelare vars rank kan anses tillförlitlig och Mattias gjort ett allmänt stabilt intryck under en längre tid. Mattias motsätter sig inte upprankningen.

Carl Johan Ragnarsson, Stockholm, 1 dan efter Jus -03

Motivering: Carl Johan Ragnarsson rankas upp till 1 dan. Visserligen är det bara 11 partier i följd, men RK menar att poängsumman (som inkluderar en vinst mot Harry Taari, 4 dan) överskrids med så god marginal att detta får anses kompenserat.

Michael Yao, Stockholm, 4 dan efter Lin -03

Motivering: Michael Yao har länge gjort intryck på omgivningen med sin spelstyrka som från en redan hög nivå har fortsatt att utvecklas. Flera personer har därför under en längre tid förordat hans upprankning. Tyvärr har Michael hittills mest uppträtt i mindre formella sammanhang så mängden tunga resultat har varit mycket liten. Därför har det varit vanskligt att finna något mer påtagligt att stödja en upprankning på. Efter årets tävling i Linköping finns det dock lite mer konkreta resutat.

Om vi dessutom räknar med två klubbmästerskap som visserligen inte var formellt giltiga, men ändå får anses som seriösa tävlingar på grund av sammanhang och betänketid, så är kraven på sammanlagda poäng och partiföljdens längd väl uppnådda genom 230 poäng på 23 partier.

Reglerna stipulerar också fyra vinster mot spelare 4 dan eller starkare, vilket inte är uppfyllt. De extra poängmarginalerna, vinsten mot en 5-danspelare och ovanstående resonemang får oss att göra bedömningen att detta är kompenserat.

Peter Karlsson, Stockholm, 1 kyu efter Sth -03

Motivering: Peter Karlsson har fått +105 poäng på 12 partier, vilket är ett parti eller 5 poäng från en upprankning enligt reglerna. RK anser att det felande partiet är väl kompenserat, dels eftersom många av partierna var mot starka spelare, bl.a. var fem av motståndarna på väg mot upprankning, dels för att Peter, enligt flera starkare klubbspelare, under lång tid har haft en spelstyrka motsvarande 1 kyu eller t.o.m. starkare.

Yang Su, Lund, 6 dan efter Han -08

Motivering: Yang Su har fem (utav krävda sex) vinster mot 6 dan eller starkare spelare, men har sedan början av 2007 samlat mer än dubbelt så många poäng som reglerna kräver, förlorat endast mot två 7-danspelare och slagit flera väletablerade europeiska toppspelare.