Om ranker och handikapp

RankjämförelseGo handlar nästan helt om skicklighet. Därför har en nybörjare ingen chans mot rutinerade spelare. Det är mycket roligare att spela om man får vinna ibland, så för att hjälpa dig att hitta motståndare som är ungefär lika bra som du, finns ett rankingsystem. Go använder samma rank-stege som de flesta asiatiska kampsporterna.

Lärligsrankerna kallas kyu (k), och går från 30k (nybörjare) till 1k. Mästarrankerna "dan" tar vid därefter, och går från 1d - 7d.

Ibland kan du vilja spela mot en som är lite starkare än du, eller svagare. Det är möjligt genom att den svaga spelaren får inleda partiet med några stenar utplacerade på brädet. Det kallas handikapp. Ett steg i listan tillhöger motsvarar en sten. Så, om en 5k ska spela mot en 9k får den som är 9k börja partiet med fyra extra stenar på brädet.

Nigiri: att välja svart eller vit

Det är tradition att den svagare spelaren spelar med svarta stenar. Om spelarna är lika starka så brukar man lotta. Lottningsproceduren kallas Nigiri och går till så att den ene spelaren tar upp en handfull vita stenar och håller dem i handen. Den andre spelaren gissar sedan om antalet är udda eller jämt genom att lägga en eller två svarta stenar på brädet. Gissade han rätt får han spela svart, annars får han spela vit.

Vid turneringar med Ing-regler, t.ex. EGC, får den som gissade rätt välja om han ska spela vit eller svart.

Att välja vit efter nigiri antyder att man betraktar sig själv som den starkare spelaren. Det är inte ett etikettsbrott, men lika fullt ett främmande handlingssätt för, bland andra, svenskar och japaner.

Vid mer avslappnat spel mellan kompisar är det vanligtvis avståndet till respektive skål med stenar som avgör vilken färg du väljer i ett jämt parti.

Alla förlorar många partier i början. Dra inte slutsatsen att du saknar talang! Huruvida du har talang eller inte kommer att visa sig först efter några månader, när du förstår vad du egentligen håller på med. När du börjar känna dig hemma på gobrädet och vill lära dig mer så följ vår guide för att bli starkare.