Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen för Svenska Goförbundet bjuder härmed in till ordinarie årsmöte. Ordinarie årsmöte skall, efter beslut om stadgeändring på det extra årsmötet 2023-01-09, hållas senast i samband med SM.
Tid:
19 mars kl 20,
Plats: Online via Discordservern “Svenska gospelare” som du når via https://discord.gg/KkM85hs.

Årsmötet kommer att diskutera de ärenden som enligt stadgarna skall tas upp på varje ordinarie årsmöte. Styrelsen ber alla som har övriga förslag att skicka in dessa till styrelsen@goforbundet.se senast den 12 mars (en vecka innan) så att vi hinner förbereda mötet ordentligt. Styrelsen har en motion om att införa ett styrdokument kallat Reglemente. Denna motion finns som bilaga till kallelsen. Vi föreslår att eventuella diskussioner om inför mötet (t.ex. om motioner) sker på Discord, i kanalen “contact-sgf”.

Mer info finns i kallelsen som du hittar här via Google docs.