Svenska Mästerskapen 2019 (Swedish Championships - open tournament)

Inlagt av styrelsen mån, 2019-02-18 - 14:41

Svenska Mästerskapen 2019 - Swedish Championships - open tournament

Datum (Date): 2019-05-31 -> 2019-06-02

Välkomna till årets viktigaste turnering i Sverige, Svenska Mästerskapen.
Det är en öppen turnering, vi välkomnar alla spelare oavsett nationalitet, ålder och spelstyrka.
I år spelas SM i Stockholm under 3 dagar med 2 partier per dag på Studiefrämjandets fina lokaler nära Odenplan i centrala Stockholm.
SM ordnas i samarbete med Studiefrämjandet.

Vi kommer även ha tid för sido-events som blixt-SM ifall intresset finns och partigenomgångar/föreläsning.
En av kvällarna ordnar vi bord på en närliggande restaurang för de som vill gå ut och äta tillsammans.
Ifall det finns intresse är det även möjligt att ordna Go-pub någon kväll.

Vi planerar bjuda in Seong-Jin Kim en av de starkaste spelarna i Europa för partigenomgångar och föreläsningar.
Om ni har frågor kontakta gärna Staffan Bäcklund (kartonga@gmail.com, 0704935571) eller Jim Wilenius (boll@booru.net, 0704089173)

Anmälan / Anmälda

English


Welcome to this year's most important tournament in Sweden, the Swedish Championships.
It is an open tournament, we welcome all players regardless of nationality, age and playing strength.
This year the tournament will be played in Stockholm during 3 days with 2 games per day at Studiefrämjandes premises near Odenplan in central Stockholm.

We will also have time for side events such as ligtning-go championships if there is interest as well as game reviews / lecture.
One of the evenings we arrange a table at a nearby restaurant for those who want to go out and eat together.
If there is interest, it is also possible to arrange the Go-pub some evening.

We are planning to invite Seong-Jin Kim one of the strongest players in Europe for game reviews and a lecture.

Format: Mac Mahon, Rules: Japanese, Time: 1h + 3x30 byo-yomi, Handicap: reduced by 2 for lower ranked players (double digit kyu).
Schedule: to be announced. Registration will most likely open at 9:30 and close at 10:00.
It is ok to let us know by email/pm/sms if you know you will show up (or not), we will include you in the pairings.
If you have any questions, do not hesitate to contact Staffan Bäcklund (kartonga@gmail.com, 0704935571) or Jim Wilenius (boll@booru.net, 0704089173)

 Register / Registered


Avgift (Tournament fee)

  • 350 SEK - normal fee
  • 150 SEK -  if you are at most 18 years old or if you are ranked lower than 15k
  • 50 SEK -  If this is your first tournament and you are at most 2 kyu

Plats (Location)

Studiefrämjandets lokaler.
Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

 

SM-formatet

Om det finns 16 deltagare i turneringen som är svenska medborgare och har en rank av minst 2 kyu eller mer. Då kommer det att parallelt med en vanlig Mac Mahon turnering att hållas en utslagsturnering. Seedning i utslagsturneringen baseras på GOR. Personer som blir utslagna återgår till Mac Mahon turneringgen. Bästa placerade svenska medborgaren i utslagsturneringen koras till Svensk Mästare.

Om det inte finns 16 deltagare som är svenska medborgare och / eller har en rank av minst 2 kyu kommer SM titeln istället att delas ut till den högst rankade svenska medborgaren i Mac Mahon turneringen.

Regler: Japanska
Huvudtid: 1h + 3 perioder om 30 sekunder byo-yomi
Handikapp: för spelare rankade under ungefär 10 kyu, reducerat med 2.

Schema

Fredag
9:30 - 10:00 Registrering
10:00 Rond 1
  L U N C H
14:00 Rond 2
Lecture / Go Pub (prelim)

Lördag
10:00 Rond 3
  L U N C H
14:00 Rond 4
17:30 - 18:30 Årsmöte
Lecture / Go Pub (prelim)

Söndag
10:00 Rond 5
  L U N C H
14:00 Rond 6
Prize giving

Det är ok att höra av sig via email/pm/sms om du vet att du kommer (eller inte) så kan vi ordna med lottningen i god tid.

Datum

Etiketter